Wkładka bębenkowa – urządzenie, zwykle oddzielne od współpracującego zamka lub zatrzasku, uruchamiane kluczem. W praktyce współpracuje z zamkiem i z jego mechanizmem ryglowym, umiejscowionym w odpowiedniej kasecie.

Aby powiedzieć jak dobrać długość wkładki patentowej - należy je najpierw sklasyfikować. Pierwszym sposobem klasyfikacji jest rodzaj wkładki.

Wyróżniamy wkładki:

Rodzaje wkładek
ZdjęcieOpis
wkładka jednostronna.jpgwkładka bębenkowa profilowana jednostronna
wkładka dwustronna.jpgwkładka bębenkowa profilowana dwustronna
wkładka z gałką.jpgwkładka bębenkowa profilowana z gałką

 

Wkładki bębenkowe do zamków wg PN-EN 1303:2007 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Kategoria użytkowaniaTrwałość Masa drzwi Odporność ogniowa Bezpieczeństwo Odporność na korozję 
i temperaturę 
Zabezpieczenie związane 
z kluczem 
Odporność na atak Odporność na włamanie 
 1 6 – – 0 6 2 C

Tabela 2. Klasyfikacja wkładek bębenkowych do zamków według normy PN-EN 1303

Objaśnienie:

1Kategoria użytkowaniawkładki bębenkowe powinny być klasyfikowane w kategorii użytkowania 1
2Trwałość (cykle próbne)wkładki bębenkowe powinny być klasyfikowane w klasach trwałości 4, 5, 6
Klasa trwałości 4 – 25 000 cykli
Klasa trwałości 5 – 50 000 cykli
Klasa trwałości 6 – 100 000 cykli 
3Masa drzwi nieklasyfikowana
4Odporność ogniowawkładki bębenkowe powinny być klasyfikowane w klasach odporności ogniowej 0 lub 1; w klasie 0 – brak wymagań 
5Bezpieczeństwo nieklasyfikowane 
6Odporność na korozjęwkładki bębenkowe powinny być klasyfikowane w klasach korozyjnych 0 lub 1; 
klasa 0 nie wymaga minimalnej odporności ma korozję
7Bezpieczeństwo kodu wkładki bębenkowe są klasyfikowane w klasach od 1 do 6: klasa 6 jest najwyższa 
8Odporność na atak określa się trzy klasy (0, 1, 2); wkładki powinny być odporne na atak przepiłowanie, 
ścięcie, rozwiercenie i inne niekonwencjonalne manipulacje niszczące, przez co najmniej: 
0 min – w klasie 0
3 min – w klasie 1 
5 min – w klasie 2
9Odporność na włamaniepozycja dodatkowa, określa odporność na włamanie. Badania dodatkowe określające odporność wkładki na manipulację. Odpowiednio: 
klasa A – 1 min, B – 3 min i C – 6 min

 

Pozycja 9 w tabeli nr 2 (odporność na włamanie) jest podstawowa dla oceny wkładki i przydatności jako wyrobu o zwiększonej odporności na włamanie.

W znaku siódmym (bezpieczeństwo kodu) są zawarte najważniejsze cechy wkładki bębenkowej.

Znak ósmy (odporność na atak) informuje, czy wkładka może funkcjonować niezależnie od klasy szyldu ochronnego. Znak ósmy „0” informuje, że wkładka nie jest odporna na atak metodami niszczącymi i wymaga wysokiej klasy szyldów ochronnych.

 

Materiały źródłowe Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.