1. Zmierzyć odległość od osi zamka do krawędzi drzwi ( wymiar a) i dodać wymiar grubości stosowanego szyldu.

    Otrzymany wymiar jest minimalnym wymiarem A wkładki.

2. Zmierzyć odległość od osi zamka do krawędzi drzwi (wymiar b) i wymiar grubości stosowanego szyldu.

    Otrzymana suma wymiarów określa dopuszczalny wymiar B wkładki.

Uzyskane pomiary pozwolą na dobranie wkładki o potrzebnych wymiarach.

Pamiętaj!!! Wkładka może wystawać z szyldu (tarczki) maksymalnie 2-3 mm.

przekrój drzwi.jpg

wkładka dwustronna rysunek.jpg

 

A min. = a + grubość szyldu

 

B min. = b + grubość szyldu

 

 

 

 

 

W przypadku wkładek z gałką bardzo ważne jest podanie od strony którego wymiaru jest gałka.

np. A=31, B=36  G31 (gałka od strony 31)